Tarieven voor rechtshulp door Gase Advocatuur

Gase Advocatuur Almere staat cliënten bij zowel op basis van een gemaakte tariefafspraak als op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Gefinancierde rechtsbijstand

Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand hangt af van de hoogte van uw persoonlijke inkomen. Onze advocaat dient namens u een aanvraag in bij de Raad voor Rechtsbijstand, die door de aanvraag tevens gemachtigd wordt om uw inkomensgegevens te achterhalen bij de Belastingdienst.

Indien u in aanmerking komt, zal aan u een eigen bijdrage worden opgelegd, die u aan de advocaat dient te voldoen. De hoogte van uw eigen bijdrage wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand en hangt af van uw gezinssamenstelling en de hoogte van uw inkomen in het tweede jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de site van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org

Rechtshulp tegen uurtarief

Mocht u niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, dan bespreekt onze advocaat een uurtarief en moet er een voorschot betaald worden. Onze advocaat houdt daarbij rekening met uw persoonlijke situatie en het belang van het juridisch probleem. De advocaatkosten variëren van € 130,- per uur exclusief 21% btw en 6% kantoorkosten tot € 250,- per uur exclusief 21% btw en 6% kantoorkosten. Het uurtarief wordt op voorhand met u besproken en vastgelegd in een opdrachtbevestiging zodat u weet waar u aan toe bent.

Naast de advocaatkosten, het honorarium voor onze advocaat, moet u in geval van een gerechtelijke procedure rekening houden met griffierecht. Griffierecht is een heffing die door de rechtbanken en gerechtshoven in rekening wordt gebracht. Een rechter neemt een zaak pas in behandeling na betaling van het griffierecht. De hoogte van het griffierecht hangt af van het soort zaak en het financiële belang van uw zaak. Onze advocaat informeert u in het kennismakingsgesprek ook over het griffierecht en de hoogte hiervan in uw situatie.

Naast advocaatkosten en griffiekosten kunnen er in bepaalde situaties ook nog andere kosten bijkomen. Zo kan het bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om uittreksels op te vragen of een deurwaarder in te schakelen. Ook over deze bijkomende kosten licht onze advocaat u tijdens het gratis kennismakingsgesprek nader in.

De specialisaties van onze advocat

Aanmeldformulier